I make games

Català, Castellano & English
5 min, aprox

collage_jocs

Català:

Durant els darrers 15 anys he participat en la creació de més de 200 #videojocs per internet, telèfons i mòbils i tauletes, assumint rols com #GameDesign, desenvolupament o gestió.

Durant la darrera dècada, en el sector dels videojocs han canviat paradigmes tan fonamentals com el model de negoci, el de producció, o la mateixa jugabilitat. Amb l’oportunitat d’estar vinculat a projectes amb marge creatiu he pogut innovar i arriscar per adaptar-m’hi, així com extreure conclusions que a dia d’avui es demostren amb resultats.

La majoria de jocs en els que he treballat es poden jugar al web del Club Super3. Alguns dels que han tingut més èxit són:

 

Supermons

Amb el lema “Jugar a crear jocs”, permet jugar a tants jocs de plataformes com siguin capaces de crear altres persones, i també crear-ne de propis amb un editor basat en la senzillesa i la intuïció.

3 anys després de la seva estrena, hi ha més de 100.000 móns creats i és el servei que dóna més audiència al portal.

Juga-hi

supermons2_3

 

El triquet de Supercity

És una experiència lúdica multiplataforma contextualitzada en escenaris i temàtiques del s.XVIII, des d’un punt de vista infantil. Es pot jugar a plataformes basades en les ciutats de Barcelona, Lleida, Tarragona i Vic des de l’ordinador, i a jocs de l’època com l’Argolla o les vestimentes des de mòbils i tauletes. Superar les partides en uns jocs pot millorar voluntàriament a la jugabilitat en altres.

Juga-hi

triquet

 

Portal de jocs per a mòbils, tauletes i ordinadors, en Html5

Més de 10 videojocs de gènere puzle, habilitat o plataformes, jugables des de mòbils, tauletes i ordinadors, gràcies al llenguatge Html5.

Juga-hi

portalmobil

 

Benvinguts a Supercity

Aventura gráfica basada en la orientació per una ciutat que es mostra diferent a cada partida. El jugador ha de resoldre reptes interactuant amb converses o petits minijocs amb altres personatges del món virtual.

Davant l’èxit de la primera edició, se’n va crear una altra, anomenada Supercity d’hivern, ja que el sistema està preparat per canviar l’estètica, els diàlegs i els minijocs.

Juga-hi

supercity

 

Operació Kuku Mamba

Plataformes-puzle amb el sentit de l’humor com a element predominant, basat en provocar les reaccions d’alguns animals per poder arribar al destí. També introdueix el concepte de crafting per a nens i nenes.

Juga-hi

KukuMamba

 


 

Castellano:

Durante los últimos 15 años he participado en la creación de más de 200 #videojuegos para internet, teléfonos móviles y tabletas, asumiendo roles de #gamedesign, desarrollo o gestión.

Durante la última década, en el sector de los videojuegos han cambiado paradigmas tan fundamentales como el modelo de negocio, el de producción, o la misma jugabilidad. Con la oportunidad de estar vinculado en proyectos con margen creativo he podido innovar y arriesgar para adaptarme, así como extraer conclusiones que a día de hoy se demuestran con resultados.

La mayoría de los juegos en los que he trabajado se pueden jugar en la web del Club Super3. Algunos de los que han tenido más éxito son:

 

Supermons

Con el lema “Jugar a crear juegos”, permite jugar a tantos juegos de plataformas como sean capaces de crear otras personas, y también crear los propios con un editor basado en la sencillez y la intuición.

3 años después de su estreno, hay más de 100.000 mundos creados y es el servicio que da más audiencia al portal.

Juega

supermons2_3

 

El triquet de Supercity

Es una experiencia lúdica multiplataforma contextualizada en escenarios y temáticas del s.XVIII, desde un punto de vista infantil. Se puede jugar a plataformas basadas en las ciudades de Barcelona, Lleida, Tarragona y Vic des del ordenador, y a juegos de época como la Argolla o los vestidos desde móviles y tabletas. Superar las partidas en unos juegos puede mejorar voluntariamente la jugabilidad en otros.

Juega

triquet

 

Portal de juegos para móviles, tabletas y ordenadores, en Html5

Más de 10 videojuegos de género puzle, habilidad o plataformas, jugables des de móviles, tabletas y ordenadores, gracias al lenguaje Html5.

Juega

portalmobil

 

• Benvinguts a Supercity

Aventura gráfica basada en la orientación por una ciudad que se muestra diferente a cada partida. El jugador debe resolver retos interactuando con conversaciones o pequeños minijuegos con otros personajes del mundo virtual.

Ante el éxito de la primera edición, se hizo una segunda, llamada Supercity d’hivern, ya que el sistema está preparado para cambiar la estética, los diálogos y los minijuegos.

Juega

supercity

 

Operació Kuku Mamba

Plataformas-puzle con el sentido del humor como elemento predominante, basado en provocar las reacciones de algunos animales para poder llegar al destino. También introduce el concepto de crafting para niños y niñas.

Juega

KukuMamba

 


 

English:

For the last 15 years I’ve been working in more than 200 #videogames for internet, smartphones and tablets, taking roles like #gamedesign, development or management.

The last decade it have changed paradigms in the videogames industry as fundamental as the bussiness model, the production model, and even gameplay. Having the oportunity of being part of projects with some creative margin I could innovate, assume risk and adaptate, as well as get conclusions that have become results today.

The most part of the games I’ve worked in are able to play in Club Super3 website. The most relevant ones are:

 

Supermons

Following the “Play and create games” concept, this one allows you to play as much platform videogames as the community can create, and also create your own ones too, through an editor based in simplicity and intuition.

3 years after the release, there are more than 100.000 worlds created and it’s the most audience’s service in the portal.

Play

supermons2_3

 

El triquet de supercity

It’s a funny multiplatform experience contextualized in s.XVIII’s environments and themes, with a chidren’s point of view. It allows you to play a platform game based in cities like Barcelona, Lleida, Tarragona or Vic with a computer, and also vintage games like Argolla or Clothing with a smartphone or tablet. Achieving goals in any of these games can improve the gameplay in others.

Play

triquet

 

Website with games for smartphones, tablets and computers, in html5

More than 10 videogames with genres like puzle or platform, able to play with smartphones, tablets and computers, thanks to Html5 language.

Play

portalmobil

 

Benvinguts a Supercity

Graphic adventure based in the orientation of the character throw a city that’s showed different every time that it’s played. The player must solve challenges, interacting by conversations or minigames with the other characters in the virtual world.

After the success of the first edition, it was realised a second one, called Supercity d’hivern, thanks to the capacity of the system to change aesthetics, dialogues and minigames.

Play

supercity

 

Operació Kuku Mamba

Platform-puzle game with the sense of humor as predominant element, based in provoking reactions in the animals that are in the stage to succeed. It also introduces the concept of crafting for kids.

Play

KukuMamba

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s