About #GameDesign

Català, Castellano & English
2 min, aprox

Català:

El #GameDesign és avui una disciplina popular gràcies a l’auge dels videojocs i la força de les activitats lúdiques en l’era de l’entreteniment.

Molts autors i investigadors hi treballem i publiquem avenços al respecte sovint. Lluny de ser una ciència exacta, existeixen diferents maneres d’entendre i treballar la disciplina, bàsicament en funció de les influències rebudes i els objectius concrets.

Particularment, les visions que més m’han influït són les de Raph Koster y Jesse Schell com a investigadors, Shigeru Miyamoto com autor, i les experiències acumulades durant més de 15 anys fent videojocs, recerca, docència i divulgació.

La meva filosofia veu els jocs i videojocs com sistemes formals al servei de les persones, a través d’una activitat desenvolupada en el temps: Jugar.

Jugar és una activitat de base cognitiva que relacionem amb el benestar perquè percebem diversió quan el cervell ens recompensa amb plaer el fet d’aprendre o progressar.

Sobre aquesta base hi ha una capa cultural o de context, ja que la ment integra cervell, cultura i ambient.

L’experiència m’ha ensenyat que l’estudi de la ment, que es pot fer des de la ciència i des de la filosofia, aporta factors clau sobre la diversió, i ens permet assolir resultats eficients en la creació de propostes lúdiques.

 


 

Castellano:

El #GameDesign es hoy una disciplina popular gracias al auge de los videojuegos y la fuerza de las actividades lúdicas en la era del entretenimiento.

Muchos autores e investigadores trabajamos y publicamos a menudo avances al respecto. Lejos de ser una ciencia exacta, existen diferentes maneras de entender y trabajar la disciplina, básicamente en función de las influencias recibidas y los objetivos concretos.

Particularmente, las visiones que más me han influido son las de Raph Koster y Jesse Schell como investigadores, Shigeru Miyamoto como autor, y las experiencias acumuladas durante más de 15 años haciendo videojuegos, investigación, docencia y divulgación.

Mi filosofía ve los juegos y videojuegos como sistemas formales al servicio de personas, a través de una actividad desarrollada en el tiempo: Jugar.

Jugar es una actividad de base cognitiva que relacionamos con el bienestar porque percibimos diversión cuando el cerebro nos recompensa con placer el hecho de aprender o progresar.

Sobre ésta base hay una capa cultural o de contexto, ya que la mente integra cerebro, cultura y ambiente.

La experiencia me ha enseñado que el estudio de la mente, que se puede hacer desde la ciencia y desde la filosofía, aporta factores clave sobre la diversión, y nos permite conseguir resultados eficientes en la creación de propuestas lúdicas.

 


 

English:

#GameDesign is a trending discipline today thanks to the boom of videogames and the power of recreational activities in the entertainment era.

A lot of authors and researchers are working and publishing often new stuff about it. Far from being an exact science, there are different ways to understand and work this discipline, based on the influences received and the specific objectives.

The most influencial approaches for me have been Raph Koster and Jesse Schell as researchers, Shigeru Miyamoto as author, and all the experiences I’ve achieved in more than 15 years creating videogames, researching, teaching, and reporting.

My philosophy about #GameDesign sees games and videogames as a formal system serving persons through an activity in time: Play.

Play is a based cognitive activity related to well-being because we perceive fun when our brains reward us with pleasure when we learn and progress.

There is a cultural or context layer over this, because mind integrates brain, culture and environment.

Experience has taught me that the study of mind, that can be done from science or philosophy, provides us key factors about fun, and let’s us get efficient results in the creation process.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s