Idees, emocions i likes

“El 90% dels productes més innovadors se li van acudir a càrrecs mitjans i baixos de les empreses fora del seu horari laboral”

(Estanislao Bachrach, doctor en biologia molecular)

like

Read More »